Totes les transaccions que s’efectuen a través del Cyberpac de La Caixa (www.lacaixa.es) i tindran les millors garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores. Implementa l’SSL (secure sockets layer) a totes les comunicacions, la qual cosa impedeix la intercepció de la informació per tercers. Per tant, s’assegura la confidencialitat en totes les comunicacions que s’estableixin durant la transacció.