Condicions de Registre i Política de Privacitat

 

Introducció.

 Mitjançant el següent text se li presenten a l'internauta les Condicions de Registre que regiràn entre vosté i DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, SAU (en endavant DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA o DAS), ubicat a Espanya.

 L'internauta és informat d'aquestes Condicions de Registre les quals han estat posades en el seu coneixement de forma prèvia a que hagi facilitat les seves dades a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, i en prémer el botó "He llegit i accepto les Condicions de Registre" es compromet a acceptar-les de manera total i sense cap reserva així com qualsevol condició particular que pugui existir.

 DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, l´informa que podrà en qualsevol moment i sense previ avís modificar el contingut d´aquestes Condicions de Registre i de qualsevol altra condició que pugui existir.

 

Identificació de les parts.

 D´una part DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA SAU, amb domicili al carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres, Espanya, i NIF A17064320. En cas que vulgui contactar amb nosaltres el telèfon de contacte és: +34 872 98 00 95 i el nostre correu electrònic: botiga@fundaciodali.org

 
 L´usuari o internauta és la persona que s´ha registrat el qual haurà de ser major de divuit (18) anys.

 

Objecte.

 L'objecte de les Condicions de Registre és deteminar les condicions jurídiques aplicables al registre de l´internauta a la web lo qual és requisit imprescindible per a posteriorment poder realitzar compres dels productes i/o serveis oferts per DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA.

 

Procediment i característiques del Registre.

 Per a poder-se registrar serà necessari que ompli correctament els formularis existents.

 Un cop estigui correctament registrat podrà accedir a la part privada de la web, en concret a l´apartat anomenat: Àrea Personal. En aquest apartat existeixen diferents funcionalitats que li permetran, tenint en consideració que és un llistat enunciatiu i no exhaustiu: veure les comandes pendents, les comandes ja realitzades, actualitzar les seves dades, etc.

 En el supòsit que un cop registrat adquireixi algun dels productes o serveis de DAS, l´informem que estarà també subjecte a les Condicions Generals de Contractació existents les quals són complementàries a les presents Condicions de Registre i en cas de contradicció prevaldran sobre les Condicions de Registre.

 

Obligacions dels Internautes i dels usuaris registrats.

 

(A)  Ús adequat de la web.

 Els internautes i els usuaris registrats es comprometen a utilitzar la web de DAS (la web) de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 Els internautes i usuaris registrats no hauran de realitzar a la web cap activitat il.licita, il.legal, nociva o perjudicial per a ells mateixos, la web, DAS, o la resta d'internautes i usuaris.

 DAS es reserva el dret de cancel.lar en qualsevol moment i sense previ avís l'activitat de qualsevol internauta o usuari a la web i / o en l'àrea personal que contravingui l'estipulat en les presents Condicions.

 

 (B) Clau d'accés.

 1.- Per a completar el procés de registre és necessari que introdueixi una clau d'accés. Una clau d'accés (també anomenada contrasenya) és un codi que només coneixerà vostè i que permetrà un cop que introdueixi també el seu correu electrònic que pugui iniciar la sessió a la part de l'Àrea Personal destinada a usuaris registrats.

 

2 .- La clau d'accés per la part de la web de DAS destinada a usuaris registrats és personal i intransferible. DAS, no es fa responsable dels accessos indeguts mitjançant la utilització de la contrasenya de l'usuari registrat, fent-se responsable l'usuari registrat de les conseqüències produïdes en cas d'utilització per persona no facultada. Així mateix, es fa responsable del mal ús i accessos no autoritzats que puguin fer tercers a través de la contrasenya de l'usuari registrat.

 

3 .- DAS, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut de la web i de la part de la seva web destinada a usuaris registrats. L'usuari es compromet a informar immediatament a DAS de manera fefaent de qualsevol pèrdua de la contrasenya, substracció o similar que pugui posar en perill la confidencialitat de la contrasenya de l'usuari. La contrasenya ha de ser modificada segons el que estableix la normativa vigent. 

 

Protecció de Dades.

 Amb la informació que li proporcionarem a continuació DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals en les presents Condicions de Registre.

 DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, es tracten d'acord amb les exigències legals, guardant-se les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives que garanteixen la confidencialitat.

 La informació i dades que proporcioni a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA es compromet que sigui real i verídica.

 Les dades personals que ens faciliti l'informem i vostè consent expressament que seran incloses en els fitxers de DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, amb la finalitat de poder realitzar la gestió del seu registre, en cas que adquireixi algun producte o servei la gestió de la seva compra, administració general, comptable, fiscal i administrativa, desenvolupar i mantenir la relació negocial. Així mateix en cas d'assenyalar la casella que apareix al final del formulari accepta que se li puguin remetre durant i posteriorment a la nostra relació comunicacions comercials pròpies o de tercers relacionades amb actualitzacions de la web, activitats, productes, serveis artístics o culturals com per exemple de la Fundació Gala-Salvador Dalí per qualsevol mitjà fins i tot per via electrònica incloent correu electrònic, sms o similar.

 Si vostè ens facilita dades personals de tercers o ens les dona en un futur li haurà amb caràcter previ d´haver informat i demanat el seu consentiment dels extrems aquí exposats. Es compromet també a mantenir actualitzades les dades que ens faciliti i informar de qualsevol modificació que pugui existir de les dades, en cas contrari es considerarà que no han estat modificades i són exactes i actualitzades.

 Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit al carrer Sant Pere, nº 23, Cp 17600, Figueres mitjançant correu electrònic a botiga@fundaciodali.org adjuntant còpia del document oficial que l'identifiqui posant en el sobre o en l'assumpte segons es tracti: Condicions de Registre Protecció de Dades.

 Pel fet de registrar-se no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a d´altres pàgines web i no es realitzen tractaments invisibles de dades personals.

 Entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

 

 Exclusió de Responsabilitat.

 DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús de la seva web, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat ja sigui a la pàgina web on es realitza el registre, a l´àrea personal, al realitzar la compra o a algun dels portals que apareguin o puguin aparèixer com hipervincles en la mateixa.

 També es declina qualsevol responsabilitat pels possibles perjudicis causats per tercers i que no siguin atribuïbles a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA.

 Respecte als links o hiperenllaços externs a DISTRIBUCIONS D´ART SURREALISTA, en el cas d'aquells que puguin aparèixer la connexió ho faran a títol informatiu, no estan sota el nostre control i no responem de la informació que continguin.

 

Validesa de les Condicions de Registre.

 Si alguna de les clàusules d'aquestes Condicions de Registre fos considerada nul.la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, les quals conservaran tota la seva vigència.

 

Llei aplicable i jurisdicció.

 Seran aplicables les normes de l'Ordenament jurídic espanyol. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur ambdues parts amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona (Espanya).

 

Política de Cookies

Què són les Cookies:

En el decurs de les visites, la nostra pàgina http://shop.salvador-dali.org/ , utilitza cookies propies i de tercers. Les cookies són petits arxius de dades que s’emmagatzemen en el sistema de l’usuari, i que permeten personalitzar i facilitar la navegació de l’usuari per la pàgina web. Aquests arxius s’associen a un usuari anònim sense que se’n puguin deduir o extreure dades personals. Aquestes cookies no contenen informació confidencial que sigui d’importància rellevant.

Les cookies pròpies són aquelles que s’envíen a l’equip de l’usuari des de l’equip gestionat per l’editor, i des del que es presta el servei sol·licitat pel mateix usuari.

Les cookies de tercers són aquelles que s’envíen a l’equip de l’usuari des d’un equip que no està gestionat per l’editor, i que s’envía a una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

Tipus i finalitat de les Cookies

 Les cookies que s’utilitzen son les següents: 

 

COOKIES AFECTADES 

 

1)GOOGLE ANALYTICS

 

1.1) Nom de la cookie: __utma

Cookie d’un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: s’utilitza per a distingir als usuaris i les sessions. La cookie es crea quan la biblioteca javascript s’executa i les cookies _utma no existeixen. La cookie s’actualitza cada vegada que les dades s’envíen a Google Analytics.

Durada: 2 anys

 

1.2) Nom de la cookie: __utmb

Cookie d’un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: S’utilitza per a determinar noves sessions / visites. La cookie es crea quan la biblioteca javascript s’executa i les cookies _utmb no existeixen. La cookie s’actualitza cada vegada que les dades s’envien a Google Analytics.

Durada: 30 minuts

 

1.3) Nom de la cookie: __utmc

Cookie d’un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: No s’utilitza en ga.js. Històricament aquesta cookie opera juntament amb la cookie _utmb per a determinar si l’usuari estava en una nova sessió / visita..

Durada: La sessió

 

1.4) Nom de la cookie: __utmz

Cookie d’un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: Emmagatzema la font del tràfic o campany que explica com l’usuari ha arribat al seu web. La cookie es crea quan la biblioteca javascript s’executa i s’actualitza cada vegada que les dades s’envíen a Google Analytics..

Durada: 6 mesos

 

1.5) Nom de la cookie: __ga

Cookie d’un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: Cookie fixada per Google Analytics i s’utilitza per a distingir usuaris.

Durada: 2 anys

 

 

2) DOUBLECLICK

2.1) Nom de la cookie: ID

Cookie d’un tercer

Generada per: Google Inc.

Ús: DoubleClick (Google) usa l’ID de cookie per portar un registre dels anuncis que es mostren a cada navegador. A la hora de publicar un anunci en un navegador, DoubleClick pot usar l’ID de la cookie d’aquest navegador per comprovar els anuncis de DoubleClick que ja s’hi han publicado. De la mateixa manera com DoubleClick evita publicar anuncis que l’usuari ja ha vist.

Durada: 2 anys

 

COOKIES EXCEPTUADES

 

1) Shop Salvador Dali


1.1) Nom de la cookie: frontend

Cookie pròpia

Generada per: Shop Salvador Dali

Ús: Aquesta cookie guarda tota la informació relativa a la visita actual i anteriors visites a la web, si les visits s’han realitzat com a usuari registrat o com a visitant anònim, així com també el contingut de la cistella de la compra.

 

Durada: 1 día

 

Informació sobre la forma de desactivar o eliminar les cookies relacionades, en els principals navegadors web 

Per exemple on es pot trobar informació sobre com fer-ho en cadascún dels navegadors més utilitzats:

 

Si es vol demanar més informació sobre quin ús en fem de les cookies, envieu un e-mail a botiga@fundaciodali.org